Kategoria: Nieznany wszechświat

Meble ogrodowe rattanowe

Latem w przydomowych ogrodach rozkwita życie towarzyskie wielu rodzin. Jest to spowodowane niezwykle korzystnymi warunkami atmosferycznymi w tym okresie czasu. Dlatego też zdecydowana większość mieszkańców

MOŻLIWA SYTUACJA

Nawet gdyby taka sytuacja była możliwa, pozostałby nadal bardzo trudny problem. Musiałoby dojść do unice­stwienia całej materii w bardzo ciężkich obiektach, a to wywołałoby zmiany

CECHA HORYZONTU ZDARZEŃ

Ta cecha horyzontu zdarzeń, który w dalszym ciągu istnieje, choć w centrum nie ma już zapadniętej gwiazdy, jakoś nie wydaje się nam w porządku. Oczekiwalibyśmy,

JESZCZE WIĘKSZY PROBLEM

Istnieje jednak jeszcze większy problem wynikający z kolapsu grawitacyjnego, który mógłby wręcz całkowicie obalić naukę. Jest to zagadnienie, czy mogą powstać tzw. nagie osobliwości, nie

DOSTRZEŻENIE OBIEKTU

Dostrzeżenie takiego obiektu jak nie osłonięta osobli­wość wzbudziłoby grozę. Żadna jednokierunkowa błona nie skrywałaby osobliwości przed wzrokiem śmiertelnika. Nic już; nie przeszkadzałoby nam w obserwowaniu

NAGA OSOBLIWOŚĆ

Gdyby jednak kiedykolwiek powstała naga osobliwość, trzeba by porzucić całą naukę. Nie bylibyśmy bowiem w stanie przewidzieć przyszłości ani nawet powiedzieć czegoś o przeszłości. Moglibyśmy

WSZCZĘTY ALARM

Naukowcy wszczęli alarm z powodu całkowitego obale­nia ich poglądów na życie. Aby zapobiec przenikaniu chaosu do ich uporządkowanego świata powołali do życia „kosmicznego cenzora”. W

WSTĘPNE OBLICZENIA

Dokonano wstępnych obliczeń, aby przekonać się, czy naga osobliwość może kiedykolwiek być produktem koń­cowym jakiejś ciężkiej zapadającej się gwiazdy. Na szczęście dla nas okazało się,

NA PODSTAWIE ANALIZY

Można wykazać na podstawie bardzo ogólnej analizy, że w przypadku zapadnięcia się idealnie kulistej gwiazdy powstałe w ten sposób zaburze­nia przestrzeni opisuje model czarnej dziury

ZAPADNIĘCIE SIĘ CIAŁA

Dla tego przypadku stan zapadnięty ma formę spłaszczonego naleśnika, gdzie cała materia zapada się w płaszczyźnie przechodzącej przez równik. W drugim przypadku kształtem wyjścio­wym jest

W KSZTAŁCIE PIŁKI

Najpierw gwiazda w kształcie piłki do rugby coraz bar­dziej wydłuża się, aż osiągnie formę długiej cienkiej nici. Następujące potem skrócenie nici jest niezauważalne w porównaniu

HORYZONT ZDARZEŃ

Przyczyną, dla której żaden horyzont zdarzeń nie two­rzy się dokoła zapadniętej nici ani też wokół „naleśnika”, jest fakt, że całkowita masa gwiazdy nie zostaje ściśnięta

KONIEC NASZEGO ŚWIATA

Jeśli tak, to koniec naszego świata byłby wysoką ceną za odkrycie natury takiego finału. Możliwe, że zna­lazłoby się kilku naukowców, dla których sprawa warta by

APELOWANIE DO ZASAD

Apelowanie do takich zasad prsiekreśla reguły, które ustaliliśmy wcześniej — stawianie czoła nie­skończonemu tak długo, jak potrafimy, bez cofania się czy odwracania plecami. Musimy więc