GŁÓWNE CECHY MATERII

Główne cechy materii rozpatrujemy obecnie na podstawie czterech zasadniczych oddziaływań i kilku podstawowych sił składowych. Siły te są następujące:grawitacyjne, przyciągające, między jakąkolwiek pa­rą obdarzonych masą ciał;elektromagnetyczne, między dwoma elektrycznie na­ładowanymi ciałami;jądrowe (silne), utrzymujące razem neutrony i pro­tony wewnątrz jądra orazsiły odpowiedzialne za radioaktywny rozpad ciężkich atomów takich jak atomy uranu. Te ostatnie możemy na­zwać oddziaływaniem słabym, ponieważ są o wiele słab­sze od oddziaływań elektromagnetycznych i silnych.Składniki materii, między którymi działają te cztery siły, stawały się coraz mniejsze, w miarę jak odkrywano ich składniki. Materia zbudowana jest z cząsteczek, naj­mniejszych elementów posiadających te same właściwości co materia, którą tworzą.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !