JEDNA Z METOD

Jedną z metod ukazania dużego znaczenia probabilistycz­nych właściwości świata jest użycie superprzestrzeni wpro­wadzonej przez profesora Johna Wheelera z uniwersytetu w Princeton, którego można uznać za jednego z „ojców” bomby atomowej i wodorowej. W ujęciu mechaniki kwan­towej tor lotu piłki futbolowej z jednego końca boiska na drugi, obliczony według mechaniki Newtona, trzeba za­stąpić całą gamą możliwych torów lotu. Niektóre z nich będą bardzo mało prawdopodobne, takie jak na przykład lot najpierw do Słońca, a później z powrotem na drugi koniec boiska; inne będą o wiele bardziej prawdopodobne, jeśli będą bliskie ruchowi Newtonowskiemu. Dlatego wła­śnie przewidywanie Newtonowskie co do tego, gdzie po­leci piłka, jest dość trafne: zadowalało ludzi przez prawie trzy wieki.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !