KREACJA MATERII

Jeśli jednak akceptuje się teorie o kreacji materii, dla­czego odrzuca się te, które mówią o jej zniszczeniu? Główną przeszkodą w ugruntowaniu się takich poglądów jest fakt, że trudno stwierdzić, jak należy powiązać proces anihilacji z procesem, gdzie zachodzi kolaps grawitacyjny. W teorii stanu stacjonarnego, wysuniętej w 1948 roku dla wyjaśnienia sposobu, w jaki galaktyki stale oddalają się od nas a Wszechświat mimo to utrzymuje ten sam skład, materia ma stale się tworzyć dla uzupełnienia luk po­wstałych po uciekających galaktykach. Zakładano, że ato­my wodoru pojawiają się znikąd w stałym tempie w ca­łym Wszechświecie. Destrukcyjna odmiana takiej teorii utrzymywałaby, że atomy stale znikają, po prostu zapa­dają się w nicość. Nie ma jednak nic w takiej teorii, co pozwalałoby przypuszczać, że istnieją ośrodki destrukcji w czarnych dziurach.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !