MECHANIZM PODRÓŻOWANIA

Ten mechanizm podróżowania przez świat wielu możli­wych geometrii, aby nas stworzyć, ma również swoje nieodłączne trudności. Poprzedni świat uległby zniszcze­niu u wrót superprzestrzeni; aby wkroczyć w nową prze­strzeń stary wszechświat musiałby być bardzo mały. Abyśmy mogli śledzić jakiś układ w jego rozwoju, mu­sielibyśmy wiedzieć coś o prawach rządzących materią, jeśli w dalszym ciągu można to nazywać materią przy tak ogromnych gęstościach.Niewątpliwie prawa te przybiorą formę znacznie odbie­gającą od czegokolwiek, co znamy obecnie. Muszą jednak istnieć choćby jakieś reguły, bo nawet gdyby ruchem w superprzestrzeni rządził kompletny chaos, byłby on właś­nie prawem. Faktycznie, sama idea superprzestrzeni oparta jest na koncepcji prawdopodobieństwa, oczekuje­my więc, że twierdzenia dotyczące ewolucji świata będą miały postać jakichś twierdzeń teorii prawdopodobień­stwa.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !