MOŻLIWA SYTUACJA

Nawet gdyby taka sytuacja była możliwa, pozostałby nadal bardzo trudny problem. Musiałoby dojść do unice­stwienia całej materii w bardzo ciężkich obiektach, a to wywołałoby zmiany na wielką skalę. Oczywiście my, obserwatorzy z zewnątrz, widzielibyśmy wciąż różne zja­wiska zachodzące w horyzoncie zdarzeń czarnej dziury — zamarznięta gwiazda pokryta unieruchomionymi złapany­mi obiektami, emisja różnego rodzaju promieniowania, kiedy obiekty zapadają się w pułapkę, zaburzenia orbit blisko przelatujących statków kosmicznych i tym podobne. Lecz kiedy sądzilibyśmy, że istnieje coś za jednokierun­kową błoną, zgodnie z teorią anihilacji, bylibyśmy w błę­dzie. Ktoś zapadający się w czarną dziurę prawdopodobnie zapadłby się do jej środka i tam zostałby zmiażdżony, lecz nie znalazłby przed sobą gmatwaniny materii. Miałby wolny wstęp do nikąd, zdążałby do własnego unicestwie­nia w centrum czarnej dziury.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !