NA PODSTAWIE ANALIZY

Można wykazać na podstawie bardzo ogólnej analizy, że w przypadku zapadnięcia się idealnie kulistej gwiazdy powstałe w ten sposób zaburze­nia przestrzeni opisuje model czarnej dziury stworzony przez Schwarzschilda. Można również wykazać, że małe odchylenia od idealnej kulistej symetrii zostaną wyemi­towane w postaci promieniowania grawitacyjnego, kiedy gwiazda zapada się. Jedyna więc możliwość uzysksmia na­giej osobliwości występuje w trakcie zapadania się bardzo asymetrycznej gwiazdy. Istnieją dwie sytuacje, które przeanalizowano i które mają potencjalnie niebezpieczny końcowy stan kolapsu. Pierwsza z nich dotyczy kuli materii o kształcie podobnym do Ziemi, ze spłaszczonymi biegunami, tak że są one bli­żej siebie aniżeli dwa punkty położone na równiku na przeciwległych końcach średnicy.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !