PORUSZANIE SIĘ PO ORBICIE

Abstrahując od gwałtownego ochłodze­nia Ziemi zauważylibyśmy, że przestała ona poruszać się po orbicie eliptycznej, a zamiast tego oddala się prawie po linii prostej, wskutek ustania przyciągania grawitacyj­nego S-ońca. Nie oczekiwalibyśmy, że stanie się to natych­miast, ale miałoby to miejsce w tym samym momencie, gdy Słońce zniknęłoby z pola widzenia. Innymi słowy, krążylibyśmy jeszcze wokół Słońca przez mniej więcej cztery minuty po całkowitym jego unicestwieniu. Taki czas potrzebny jest, by zmiana w sile przyciągania grawi­tacyjnego Słońca dotarła do nas, i możemy uważać to rozchocizenie się grawitacji za swoisty rodzaj promienio­wania, które w naturalny sposób możemy nazwać pro­mieniowaniem grawitacyjnym.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !