POSTĘP W POJMOWANIU OTOCZENIA

Postęp w pojmowaniu naszego fizycznego otoczenia, jaki dokonał się w bieżącym stuleciu, a szczególnie w osta­tnich dziesięcioleciach, jest bardziej zdumiewający. Czło­wiek wyjaśnił zachowanie się materii na tak małych odległościach, że dwadzieścia lat temu były one wręcz nie­pojęte. Zaczął również konstruować model działania Wszechświata, opisujący granicę obserwacji wielu miliar­dów lat świetlnych, który opiera się na właściwościach submikroskopowych atomów i ich składowych. Świat mikroobiektów okazał się bardzo istotny w poznaniu Wszechświata.Unifikacja Wszechświata sprawiła, że poznanie nie­możliwego wydaje się możliwe.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !