PRZED PROBLEMEM

Możemy być tu postawieni przed problemem o wiele ważniejszym, ponieważ brakującą materię można uznać za zapadnięte galaktyki. Widzimy więc, że nie tylko pewne galaktyki mogą składać się głównie z czarnych dziur, ale że większość galaktyk to obiekty tego samego typu. Moglibyśmy uniknąć podobnej sytuacji, gdyby obserwo­wane galaktyki w Pannie i w innych podobnych groma­dach zawierały całą brakującą masę, lecz wydaje się to mało prawdopodobne.Pewnym wyjaśnieniem tej raczej nieprzyjemnej sy­tuacji, gdzie normalna materia, z którą mamy do czynie­nia, jest tak rzadka, że można ją uznać za anormalną, może być istnienie wokół nas dużo więcej ciemnych gwiazd, niż do tej pory przypuszczaliśmy.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !