RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI

Różnorodne właściwości che­miczne atomu są określone przez liczbę krążących w nim elektronów, podczas gdy o ciężarze decyduje liczba pro­tonów i elektronów w jądrze.Nie ma powodu przypuszczać, że łańcuch: materia-czą- steczka-atom-elektron plus jądro: elektron, proton i neu­tron, kończy się w tym miejscu. Poszukujemy składników elektronu, protonu i neutronu. Badania nad tym przepro­wadzano przez ostatnie dwadzieścia lat i choć nie wyłania się jeszcze definitywna odpowiedź, istnieją pewne wska­zówki co do istnienia takich składników w postaci wzbu­dzonych stanów protonu i neutronu, które uzyskano przez wzajemne zderzenie protonów i neutronów z bardzo dużą energią.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !