SEDNO TRUDNOŚCI

Lecz tu oto dochodzimy do sedna trudności związa­nych z takim ujęciem początków Wszechświata. Pojęcie prawdopodobieństwa zastosowane do całego Wszechświata brzmi pusto, wydaje się nawet, że wcale nie możemy go użyć. Mówiąc, że istnieje 50 procent szansy uzyskania reszki przy rzucaniu monety, mówimy, że z dużej liczby rzutów monetami lub po kilkakrotnym rzuceniu tej samej mone­ty około połowa z nich da w efekcie reszkę. Kiedy wzra­sta liczba rzutów, prawdopodobieństwo ukazania się resz­ki zbliża się coraz bardziej do 50 procent. Nic nie może­my powiedzieć o wyniku pojedynczego rzutu monetą, tak więc pojęcie prawdopodobieństwa odnosi się jedynie do dużej liczby przypadków jakiegoś zdarzenia.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !