SUPERPRZESTRZEŃ

Superprzestrzeń daje podobny,nadmiar możliwych prze­obrażeń przestrzeni, w której żyjemy. Niektóre z nich będą bardzo mało prawdopodobne, ze strasznymi zaburze­niami, które, gdyby je doświadczyć, przyprawiłyby nor­malnego człowieka o obłęd. Inne możliwości są tak dziw­ne, że samo ich ocenienie byłoby dla nas prawie niemożli­we, gdyż tak dalece odbiegają od naszego dotychczasowe­go doświadczenia. Jak w przypadku piłki, najbardziej prawdopodobnym ciągiem zdarzeń w naszym otoczeniu poddanym wpływom sił grawitacyjnych między jego częś­ciami jest ciąg opisany równaniami Newtona.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !