W KSZTAŁCIE PIŁKI

Najpierw gwiazda w kształcie piłki do rugby coraz bar­dziej wydłuża się, aż osiągnie formę długiej cienkiej nici. Następujące potem skrócenie nici jest niezauważalne w porównaniu ze zmniejszaniem się jej grubości. Prędkość takiego kolapsu wkrótce osiąga prędkość światła; zacho­wanie się obiektu jest bardzo, bardzo różne od tego, które przewidziałby Izaak Newton. Szczegółowa analiza wyka­zuje, że to bardzo szybkie zmniejszanie się grubości nici powoduje powstanie osobliwości pozbawionej horyzontu zdarzeń. Nitka staje się więc obszarem o nieskończenie dużych siłach przypływowych pochodzenia grawitacyjnego. Osobliwa nić osiągnęła obecnie nieskończoną gęstość i po­woduje intensywną emisję energii promienistej w formie fal grawitacyjnych.

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !