ZAPADNIĘCIE SIĘ CIAŁA

Dla tego przypadku stan zapadnięty ma formę spłaszczonego naleśnika, gdzie cała materia zapada się w płaszczyźnie przechodzącej przez równik. W drugim przypadku kształtem wyjścio­wym jest piłka do rugby. W końcowym stanie kolapsu obiekt o takim kształcie upodabnia się do długiej cienkiej nici. Zapadnięcie się ciała podobnego kształtem do Ziemi w stan „naleśnika” nie wydaje się stwarzać nagiej osobli­wości, a przynajmniej procesu tego nie można zaobserwo­wać. Ciało takie przechodzi w bardzo skomplikowany stan i jak dotąd nie można wykazać, kiedy rozwinie się w wi­dzialną osobliwość. Drugi przypadek — zapadnięcie się ciała o kształcie piłki do rugby, daje efekt końcowy, ja­kiego szukamy (ale miejmy nadzieję, nie znajdziemy).

Witaj na moim serwisie ! Od lat interesowałam się szydełkowaniem i robotkami ręcznymi, zawsze mnie to uspokajało dlatego też postawiłam zacząć pisać bloga tej tematyce. Zapraszam do czytania !